Telesuper.nl, partner van VKGE

VKGE – Samen maken wij de zorg beter

Telesuper.nl is vorige maand partner geworden van de Vereniging Keukenmanagement Gezondheidszorg (VKGE). De VKGE is een kennisplatform dat zich actief inzet voor de professionalisering van de voedingsverzorging binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
 
VKGE
Het VKGE is een toegankelijk kennisplatform voor alles rondom voeding binnen de gezondheidszorg. Aangezien de zorg een markt is die continu verandert, wil de VKGE met hun platform deze veranderingen volgen en hun beleid daar continu op laten inspelen. Dit doen zij bijvoorbeeld door de verschillende leden en partners. Door verschillende achtergronden en ervaringen kan er vanuit vele invalshoeken worden bijgedragen en wordt er telkens nieuwe kennis gedeeld. Daarnaast worden de partners van de VKGE zelf ook uitgedaagd om de nieuwe kennis in te zetten in hun eigen werkzaamheden. Nieuwe ontwikkelingen, eigen ervaringen en beleid zijn een aantal onderwerpen die de VKGE behandelt. 

Telesuper.nl is altijd bezig met ontwikkelen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. In samenwerking met de VKGE willen we deze nieuwe ontwikkelingen blijven volgen en zo kunnen inspelen op de veranderingen in de zorgmarkt. Samen maken wij de zorg beter.