Hospitality voor KDVHospitality in de kinderopvang?

Hospitality is een oud begrip, maar vandaag de dag nog steeds heel actueel. Veel bedrijven en organisaties hebben inmiddels ontdekt wat het belang hiervan kan zijn. Hospitality is een effectieve manier om de tevredenheid van klanten en/of medewerkers te verhogen. Als dit goed wordt toegepast kan dit ervoor zorgen dat een bedrijf zich kan onderscheiden.
Vriendelijk gedag zeggen, een praatje maken of een glimlach. Voorbeelden van hoe gastvrijheid op een simpele manier kan worden ingevuld. In het geval van een kinderopvang is hier echter weinig tijd voor. Een paar minuten tijdens het brengen of het ophalen van een kind. Veel meer contact heeft een kinderopvang vaak niet met ouders. Dit is een zeer korte tijd, waarin er vaak wel wordt geprobeerd om gastvrij over te komen en zo het bedrijf zich te laten onderscheiden.
Gastvrijheid in de kinderopvang is belangrijk. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar het kind, maar het is belangrijk om ook de ouder niet te vergeten. Een ouder wil graag het gevoel hebben dat het kind goed wordt opgevangen en op de juiste plek zit.

Hospitality
Hospitality, oftewel gastvrijheid, kan als volgt worden omschreven: ‘Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen het ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers of vreemdelingen, in vrijheid en goede wil’. Gastvrijheid draait dus om een gevoel van welbehagen. Dit heeft te maken met beleving, wat voor ieder persoon anders is. Dat betekent dat elke situatie met een ouder weer opnieuw moet worden beoordeeld.

Gastvrijheid zit dus in een totale beleving. Als medewerker dus de taak om in te schatten waar een ouder dagelijks mee bezig is en behoefte aan heeft. Hier kan vervolgens betekenis aan worden gegeven; de manier waarop de gastvrijheid wordt ingevuld.Praktisch
Hieronder een aantal praktische tips om hospitality toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden.

·         Hostmanship
Het is belangrijk dat mensen zich welkom voelen, om hen het gevoel van welbehagen te geven. Hierin is hostmanship belangrijk. Simpel gezegd is dit de manier waarop je mensen zich welkom laat voel. Het doel van hostmanship is om een ‘relatie’ op te bouwen met de ouder. Doe bijvoorbeeld een keer iets verrassends. Vraag eens hoe iemand zijn vakantie was of bied iemand een kopje koffie aan.
 
·         Beleving
Zoals eerder genoemd is gastvrijheid sterk afhankelijk van belevingen. Iedereen ervaart dit op een eigen manier. Gastvrijheid wordt beter ervaren als de beleving van een klant goed is geweest. Zoals eerder genoemd is het lastig om dit in de paar minuten per dag te doen. De kunst hierin is om momenten te zoeken waarin dit wel gestimuleerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een ‘kijk’ of ‘meedraai’dag of uurtje, ouders die op bezoek komen bij hun kind. Dit geldt natuurlijk ook voor medewerkers. Prikkel medewerkers door workshops, trainingen of het zelf beleven van gastvrijheid.
 
Spiegelgedrag is in de mate van beleving een handige tool. Behandel anderen zoals jij dit zelf als prettig zou ervaren. Verplaats je in de ouder. Hoe zou jij willen worden ontvangen en wat zou jij een prettige manier van communiceren over jouw kind vinden.
 
·         Communicatie
Communicatie is belangrijk in de beleving van gastvrijheid. Dit begint natuurlijk al in kleine dingen zoals het welkom heten of gedag zeggen van de ouder. Maar dit kan ook worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de informatievoorziening vanuit de locatie. Is het duidelijk waar ouders terecht kunnen met vragen en worden afwijkende of speciale dagen op de juiste manier gecommuniceerd.

Een hoge mate van gastvrijheid kan ervoor zorgen dat een kinderdagverblijf zich kan onderscheiden. Het speelt hiermee in op de beleving van ouders en geeft hen het gevoel dat zij hun kind op een goede plek achterlaten. Dit bevordert de beleving, maar ook de binding met het bedrijf.
 

 
Bron:
www.gastvrijheidinbedrijf.nl
/www.fmm.nl