Hygiënecode Zorginstellingen


Hygiënecode voor woonvormen aangepast en verhelderd
 De hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen bestaat al heel lang. Deze praktische code geeft informatie over het juist bewaren van voedsel, de temperatuur waarop voedsel bereidt moet worden of over hygiënische werkwijzen. Het volgen van deze Hygiënecode zorgt ervoor dat er gehandeld wordt volgens de hygiënewetgeving en kan worden toegepast op diverse handelingen rondom voeding in woonvormen en dagbestedingen.

De hygiënecode is sinds kort veranderd. De code is op verschillende punten gewijzigd of verhelderd. Het Voedingscentrum heeft de wijzigingen gemaakt op basis van de ervaringen van verzorgers of gebruikers. De belangrijkste wijzigingen zullen wij hieronder kort toelichten.

Wijzigingen in de hygiënecode
• De definitie van woonvorm is verruimd. Zo is de mate van zelfredzaamheid niet langer een voorwaarde voor het toepassen van de hygiënecode. Cliënten hoeven zich bijvoorbeeld niet langer zelf te kunnen aankleden.
• Dagbestedingen vallen nu ook onder de noemer ‘woonvorm’. Zij kunnen dus ook gebruik maken van de hygiënecode.
• In de code staat duidelijker vermeld dat er geen registratieplicht is.
• De code beschrijft duidelijker wanneer er gebruik moet worden gemaakt van een andere hygiënecode. Een woonvorm die gebruik maakt van grootschalig opwarmen van maaltijden zal bijvoorbeeld (deels) gebruik moeten maken van de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’. In de code is duidelijker beschreven wanneer dit van toepassing is.
• In de hygiënecode wordt nu meer nadruk gelegd op de training en bewustwording van de zorgprofessionals, vrijwilligers en naaste.

Winst voor woonvormen
De hygiënecode is aangepast, maar wat is hier de toegevoegde waarde van? Het voedingscentrum en ‘Zorg voor Beter’ hebben diverse gesprekken gevoerd met woonvormen, waaruit bleek dat er vaak onnodig veel handelingen moesten worden uitgevoerd. De aanpassingen in de code zorgt ervoor dat deze handelingen worden verminderd en dat de werkwijzen gemakkelijk en sneller kunnen worden uitgevoerd. Er kan nu snel worden bekeken wat er wel of niet van toepassing is op de betreffende woonvorm of dagbesteding. Zo hoeft er alleen nog geregistreerd te worden wat nodig is voor de locatie. Dit wordt bevestigd door Karin Kwinten’, teamleider zorg en voorzitter hygiëne bij RSZK. ‘De verhelderde Hygiënecode geeft organisaties meer duidelijkheid over de processen binnen hun woonvorm of dagbesteding, rondom verantwoord omgaan met voeding’.

 
Bron: http://www.gastvrijezorg.nl