Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen
Volgens staatssecretaris Van Rijn heeft het kleinschalig wonen de toekomst. “De afgelopen decennia zijn we gewend om langdurige zorg grootschalig te organiseren. Kleinschalig werken heeft de toekomst. In ieder geval kleinschalig organiseren, wat grote instellingen ook prima kunnen”.

Kleinschalig wonen is opkomend in de zorg. Bij kleinschalige zorg, wordt er zorg geboden in een huiselijke en herkenbare sfeer. Bewoners vormen zo met elkaar een huishouden en zijn hier onderdeel van. Medewerkers begeleiden dit huishouden en zijn belangrijk onderdeel in het verlenen van zorg en ondersteuning, maar ook in het creëren van de leefstijl voor bewoners. Kleinschalig wonen is hierdoor ideaal voor beter en meer inspelen op persoonlijk contact. Doordat bewoners in kleinere groepen en in een huiselijke sfeer wonen, is er beter contact met andere bewoners alsmede de medewerkers.

Voeding
De maaltijd is een belangrijk onderdeel van de dag. Zo ook bij kleinschalig wonen. Hoewel iedere organisatie dit anders inricht, ligt bij kleinschalig wonen vaak de nadruk op zelf koken. Zo kunnen de menu’s aangepast worden naar de voorkeuren of diëten van bewoners en is er ruimte voor het betrekken van de bewoners bij dagelijkse kookvoorbereidingen. Voedselveiligheid is hierin heel belangrijk. Omdat kleinschalig wonen een andere aanpak vereist dat grote instellingen, werd de hygiënecode herschreven. In de vernieuwde code is er meer aandacht voor kleinschalig wonen en de hierop aangepaste aanpak.

Leverancier
Kleinschalig wonen betekent voor de leverancier ook een andere aanpak. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om op productniveau te kunnen bestellen en is het handig dat er snel en efficiënt wordt bezorgd op de eigen woning.
 
Meer weten over wat wij kunnen bieden voor kleinschalig wonen?


 
Bron: Dit artikel is een bewerking van het nieuws op Gastvrije Zorg. http://www.gastvrijezorg.nl/beleid/artikel/2016/9/kleinschalig-wonen-hoe-zorg-je-voor-kwaliteit-van-leven-10117555