Eindejaarsassortiment en Bestel- en afleverschema

Rol in voedings- en dieetadvies online boodschappenleverancier Telesuper groeit
 
Bij Telesuper merken zij dat de klantbehoefte aan maatwerkadvies op het gebied van voeding en dieet groter wordt. Er is sprake van een heuse trend. Hoe speelt de online aanbieder van levensmiddelen en andere boodschappen voor kleinschalige zorg hierop in?
 
Maarten de Vos is één van de accountmanagers van Telesuper. Naast het reguliere werk is elke accountmanager ook verantwoordelijk voor adviezen over voeding en dieet in zijn of haar marktsegment. Maarten is bij Telesuper zelf vooral werkzaam binnen de kleinschalige zorg, maar vanwege zijn kennis en ervaring op dit vlak inzetbaar voor alle drie de doelgroepen van Telesuper. Dat zijn, naast kleinschalige zorg, ook bedrijfscatering en kinderopvang.
 
Vóór zijn komst naar Telesuper werkte Maarten negen jaar als facilitair manager, met als grootste aandachtspunt eten en drinken. Hij is zeer ervaren in zowel vers koken als convenience food voor grootkeuken en kleinschalig wonen met zorg. Bij Telesuper is hij dus bij uitstek degene die richting kan geven aan het voedings- en dieetadvies.

Brede adviesrol
“Onze adviesrol vatten wij breed op”, zegt Maarten. “Het kan dus gaan om een groot aantal zeer verschillende onderwerpen. Om te beginnen de keuze tussen vers koken of met convenience food werken. Daarnaast helpen wij onze klanten met complete analyses van hun assortiment, aan de hand van hun historisch bestelgedrag, met het oog op betere keuzes, stroomlijning enzovoort. Ook adviseren wij over keuzes tussen A-merk, huismerk (B-merk) of budgetmerk (C-merk). Natuurlijk speelt bij dit alles budget een rol, maar wij assisteren ook bij verantwoorde keuzes op het gebied van voeding en dieet. Dit gaat bij ons hand in hand. Verder is het zo dat wij kookworkshops geven over beter koken voor een grote groep mensen.”
 
“Als je dit als zorginstelling goed aanpakt, draagt goede voeding bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van je cliënten”, aldus Maarten. Telesuper probeert deze toegevoegde waarde bij bestaande en nieuwe klanten te realiseren. Klanten ervaring duidelijk de meerwaarde, zo is gebleken uit klantcontacten.
 
Gezonde voeding in kleinschalige zorg
Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat gezonde voeding bijdraagt aan lichamelijke én geestelijke gezondheid. Ook is duidelijk dat gezond eten herstel positief beïnvloedt. In de kleinschalige zorg kan er een positief effect zijn op zaken als het voorkomen van diabetes, decubitus (doorligplekken) en wondgenezing.
 
Waken voor ondervoeding, het monitoren van goed herstel, borgen dat medicatie zijn werk blijft doen, bewoners die juist te veel eten – je komt het allemaal tegen als je in de kleinschalige zorg voor ouderen of mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking werkt, onderstreept Maarten. In zijn visie: “Hoewel medewerkers van een voorziening voor kleinschalig wonen over steeds meer kennis beschikken als het gaat om eten en drinken, heeft de gemiddelde werknemer een achtergrond in de zorg. Dat is waar diens primaire kennis zit. Ons advies kan dus echt bijdragen.”
 
Zo is het beter om gezonde voeding te geven die van nature meer energie en eiwitten bevat als iemand ondervoed is, in plaats van speciale bijvoeding. Ook voeding en medicijngebruik staan in relatie tot elkaar. Telesuper heeft de kennis en ervaring in huis om hierover deskundig te adviseren.