Budget controle

De beschikbare budgetmodule is een handig middel om uw uitgaven eenvoudig te overzien. Het geeft duidelijk en eenvoudig het verbruik weer per afdeling of kostenplaats. Iedere klant heeft haar eigen persoonlijke budget, waarbij het mogelijk is dit tussentijds aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om via een master-account meerdere budgetten te beheren van verschillende afdelingen.

Via de budgetmodule kunt u een jaarbudget instellen. Dit budget wordt vervolgens verdeeld over het aantal weken in een jaar, waardoor u inzage krijgt in het werkelijk te besteden budget. Met een master-account kunt u de budgetten voor al uw locaties/groepen instellen.
Door de budgetmodule kunt u proactief uw uitgaven in de gaten houden. Dit kunt u ook doen voor uw afdelingen.
U ziet het werkelijk te besteden budget en verbruik. De voorspelling is een prognose van uw eindverbruik van het jaar. Het verbruik kan zowel inclusief als exclusief BTW worden weergeven. De emballage wordt buiten beschouwing gelaten.Van de getoonde budgetoverzichten kunt u rapportages uitdraaien. Ook kunt u een afnamerapport genereren op categorie en/of productniveau. Zie de mogelijkheden hieronder:
 • Rapportages op vestigings(groep) niveau
 • Rapportages genereren op basis van weeknummers of een bepaalde periode
 • Rapportages genereren in Excel of PDF
 • De rapporten zijn gespecificeerd op de volgende punten:
  • Inkoop kosten exclusief BTW
  • Inkoop kosten inclusief BTW
  • BTW bedrag laag, 6%
  • BTW bedrag hoog, 21%
  • Inkoopaandeel van categorie of product.